عکاس و منتقد - دانش آموخته عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - مدرس عکاسی - مدیر مسئول نشر مانوش -
حامد انوشه
حامد انوشه
عکاس و گرافیست - عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه آزادکرمان - دکترای فلسفه هنر - عضو انجمن عکاسان ایران - نمایشگاه انفرادی - گالری سیحون 92 - گالری بهشت 93 - گالری سیحون 94 - گالری یادگاران 96 - نمایشگاه گروهی - گالری اسمیت/تکزاس آمریکا ..
محمد خضری مقدم
محمد خضری مقدم
عکاس و گرافیست - کارشناس گرافیک - کارشناس ارشد پژوهش هنر - عضورسمی انجمن طراحان گرافیک ایران - عضو رسمی خانه عکاسان ایران - مدرس عكاسي وگرافیک - عضوفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران - دبیر هنری جشنواره عکس امید، دو دوره سالانه عکس کرمان، هما..
مهدی جعفری
مهدی جعفری
فیلمساز ، عکاس و منتقد - کارشناس ادبیات دراماتیک - کارشناس ارشد سینما - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانه ی هنر و فرهنگ کرمان - عضو رسمی انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران - عضو رسمی خانه ی سینمای ایران - عضو رسمی خانه هنرمندان ایر..
امیر عابدین پور
امیر عابدین پور
عکاس و پژوهشگر - عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان - دکترای پژوهش هنر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنرهای زیبای تهران - کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر تهران - داوری چندین ..
علیرضا مهدی زاده
علیرضا مهدی زاده