هیئت انتخاب  سومین جشنواره فیلم و عکس هلال ما معرفی شدند.
تعداد آثار
پوسترسومین جشنواره فیلم و عکس هلال ما رونمایی شد.
کرمان دل عالم است
کرمان میزبان هلال ما
سومین جشنواره فیلم و عکس هلال ما ( موبایلی – حرفه ای )
در سطح ملی - کرمان - اردیبهشت ماه 1397 با نا..

اخبار

اطلاعیه شماره یک
08مه
اطلاعیه شماره یک
دبیر سومین جشنواره فیلم و عکس هلال ما در گفتگو با ..
هیئت انتخاب سومین جشنواره فیلم و عکس هلال ما معرفی شدند.
02مه
هیئت انتخاب سومین جشنواره فیلم و عکس هلال ما معرفی شدند.
دبیر سومین جشنواره فیلم و عکس هلال ما طی احکامی جد..

هیئت انتخاب

Top